அரட்டை பாப்

“அரட்டை பாப்” - ராபர்ட் க்ளெமெண்ட்ஸ். Title in bold big letters - all months the same. கேரளாவுக்கு நன்கொடை கொடுக்காதீர்கள்! - title of this month’s article - in smaller letters எனக்கு வந்தது…