ஆன்ட்ரூவுக்கு முக்கிய செய்திகளைக் கொண்டு வந்தது நண்பன் செல்வம் தான். ஏற்கனவே கொரோனாவுக்காக லாக்டவுன் இருந்தாலும் கூட, ஊர் முழுவதும் போலீஸ் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். சான்ட்ராவின் 18 ஆம் பிறந்த நாளில் அவளை பதிவுத் திருமணம் செய்வதாக சபதம் செய்திருந்த சக்திக்கு ஏற்பட்ட கோபம் வெறியாகத் திரும்பியது. இந்த…